Lummiga lövskogar och stolt tallskog

Skog & Mark

 

Från Ottenbys lummiga lundmiljöer i söder via Mittlandsskogen med rika fynd från järnålder till den sandiga Trollskogen med krumma och vindpinade tallar. Ölands marker har brukats av människan och hennes djur i flera tusen år.  Följ med på vandring över frodiga ängar, hagar och våtmarker. Upptäck ett mycket rikt och varierat växt- och djurliv både i skogen och på de öppna markerna. Följ de historiska spåren och fägatorna till fornborgar och övervuxna boplatser.

MITTLANDSSKOGEN
med   Caroline Kindblom Landtmanson

Fårsafari
Salamanderspaning i pannlampans sken
Skogsbad

NORRA ÖLAND
med  Aili Käärik

Specialturer till häst
Stigfinnare i skogslandskapet (pausad 2021)