Amatörgeolog på Skäftekärr Fossil- & Stenmuseum

Gösta Toreld

 

Efter 40 års privat samlande av fossil och geologiska föremål
från Öland och många länder vill jag nu visa och på ett lättsamt
sätt berätta historien ”från urtid till istid”.

Familjeutställningen passar de flesta från 6 till 106 år.

Välkomna!

E-post: gostatoreld@gmail.com
Tel: 070-685 45 98
Hemsida:   https://www.fossiloland.se/
YouTube:   Upplev Skäftekärr Fossil- och Stenmuseum

gostatoreld@gmail.com 070-6854598

Gösta Toreld turer

-

Fossil- och Stenmuseum i Skäftekärr

Följ med på en spännande tidsresa – från urtid till istid!

Läs mer