Från svunna tider

Historia & Myter

Historia & myter

Ölands historia rymmer mycken kamp mot vardagens knapphet, mot havets pirater och fogdars övermakt. Historier och myter lever sida vid sida med dagens lättsamma sommarberättelser. Människor har levt, byggt och odlat på Öland sedan tusentals år. Bronsåldersrösen, järnåldersbyar, borgar, gravar, slott och kyrkor utgör unika inslag i Ölands rika förflutna.

Listade guider är alla väl förtrogna med Ölands kultur och berättar gärna om öns spännande historia och myter.

med  Ann-Charlotte Garhammar

med   Annica Hedman

med  Caroline Landtmanson

med  Eva Åkerstedt

med  Lars Alvarmo