Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv i kategorin levande kulturlandskap. Det betyder att det moderna jordbruk som nu bedrivs ska fortsätta att utvecklas. Det som är världsunikt på södra Öland är den flertusenåriga markanvändningen och den tusenåriga markindelningen.

Geologin och klimatet har bestämt hur ölänningarna använt sitt landskap. Sedan stenåldern, då människan började bruka Öland, har markanvändningen inte förändrats mycket. Åkrar och betesmarker används på samma sätt än idag.

Under medeltiden delades Ölands marker upp i bytomt, inägojord och utmark. Denna markindelning är fortfarande tydlig. Radbyarna, inägojorden, sjömarkerna och alvarmarkerna bildar tillsammans det unika världsarvet på Öland.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Under Världsarvsveckan, som år 2018 infaller 16-22 juli, finns det extra mycket att uppleva i världsarvet. Se sidan Evenemang för guidningar.

Mer info: www.sodraoland.com