Marlene Pedersen Andreasson

Som öländsk kultur- och naturguide vill jag gärna lotsa er till olika platser på mellersta Öland. Har egna marker kring Jordsläta, Karum och Vedby. Markerna gränsar intill naturreservatet Karum som vi också kan besöka och då framför allt, Noaks Ark (Karums Alvar) och Svälta som båda betas av våra gutefår.

Till fots kan vi vandra i markerna på åkrar och i betesmarker. Vi kan besöka både forntid och nutid, ängar, mittlandsskog, mossar, våtmarker, fornlämningar.

Under vandringen kan vi kanske se gutefår och kor som hjälper till att hålla landskapet öppet.

Som högskoleutbildad naturupplevelseguide så vill jag att ni ska uppleva och upptäcka vår natur och kultur, känna dofterna, förnimma historiens vingslag, höra landskapets alla ljud, och lära att ”se” och ”läsa” vårt öländska landskap.

Som folklivsforskare vill jag även förmedla lite om människans spår i landskapet.

Guidar efter överenskommelse.

Ring för mer information.

Jag är företagare och innehar F-skatt.


Kontaktinformation:

Telefon: 0485-669905 eller 070-3913008
E-post: marlene.pedersen@telia.com