Geopark Öland

På Öland finns fantasifulla tittgluggar in i öns spännande geologiska historia. I bergbrotten kan man betrakta utvecklingen och tiden då lerkorn och kalkslam började bygga upp den öländska lagerföljden med dess innehåll av bläckfiskar och andra urtidsdjur. Varje millimeter kalksten representerar 1 000 år! Små ytliga bergbrott, skurvandringar och skurverk vittnar om stenens betydelse för ölänningen genom tiderna. När Linné besökte ön 1741 bekymrades han över att allmogens arbete i ”berg och flisa” tog tid från andra viktiga sysslor. Än idag bryts och förädlas kalkstenen vid flera industrier på ön och stenhanteringen är en av öns basnäringar.

Utmed Ölands kuster har olika stadier av Östersjön byggt upp strandvallar som använts av människor genom tiderna. På Ancylus- och Litorinavallarna ligger byar och gårdar på rad och avslöjar det tydliga sambandet mellan jordarter, landformer och kulturell utveckling. På norra Öland återfinner man ett av Europas största flygsandsområden. Dyner bildar fantasifulla och upplevelserika möjligheter. Här finns också Neptuni Åkrar, ett spektakulärt klapperstensfält med strandvallar, och Trollskogens Naturum med information om öns geologi. I Byrum finns öns enda egentliga raukar. På andra platser utmed landborgen i väster syns spåren efter vattnets påverkan i den dramatiskt utskulpturerade bergklinten.

Alvarytorna med det tunna jordlagret visar på spännande geologiska detaljer och processer. Ordarna, uddarna, på nordöstra Öland inbjuder till fantastiska upplevelser. Stränderna med sina spännande flyttblock vittnar om inlandsisens påverkan på landskapet. På södra Öland finns spåren av alunbruket och kalkbränning. För vandraren finns stigar, konstens Geologiska Trädgård och en geologisk informationsplats.

Detta och mycket mer finns att uppleva i geopark Öland, som omfattar hela ön!